WIE IS ONS

Feeste.net is 'n professionele bemarkingsplatform wat jou wil ondersteun om jou fees bekend te stel. As passievolle Afrikaners wat lief is vir ons taal, kultuur en ons mense, wil ons 'n bydrae lewer tot die uitbouing van taal en kultuur-aangeleenthede wat plaasvind in ons land. Ons spesifieke nis is die bekendstelling van Afrikaanse feesgeleentheid in die land. Daarom wil ons hande vat met elke feesorganiseerder en kunstenaar en hulle ondersteun deur middel van hierdie webwerf. Ons basis is ‘n Christelike waardesisteem.

Ons lys en wys jou fees.