Ooreenkoms met Bepalings en Voorwaardes

Die volgende bepalings en voorwaardes is van toepassing op elke persoon wat 'n internetverbinding met Feeste.net bewerkstellig. Deur Feeste.net te gebruik, stem jy in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes wat hier gelys word.

Wettige gebruik

Feeste.net mag slegs vir wettige doeleindes gebruik word. Geen materiaal sal deur Feeste.net geplaas word wat:

  • Op enige manier die regte van ander skend.
  • Dreigend, lasterlik, vulgêr, onwelvoeglik of andersins aanstootlik is, of wat inbreuk maak op privaatheid of publisiteitsregte.
  • Kriminele optrede aanmoedig of aanleiding gee tot siviele oproer.
  • Advertensies bevat, tensy Feeste.net dit vooraf skriftelik goedkeur.

Kopiereg en inhoud en teksinskrywings

Die hele inhoud van Feeste.net word deur kopiereg beskerm as 'n kollektiewe werk/samestelling.Geen persoon sal enige materiaal wat deur kopiereg, handelsmerk of ander eiendomsreg beskerm word op Feeste.net oplaai sonder skriftelike toestemming van sy eienaar nie. Die persoon wat oplaai sal uitsluitlik aanspreeklik wees vir enige skade wat voortspruit uit enige oortreding wat voortspruit uit hul optrede. Deur materiaal by Feeste.net in te dien, waarborg die persoon outomaties dat die eienaar van hierdie materiaal uitdruklik aan Feeste.net die tantièmevrye, ewigdurende, onherroeplike, nie-eksklusiewe reg en lisensie verleen het om sodanige materiaal te gebruik, reproduseer, wysig, aanpas, publiseer, vertaal en versprei. Feeste.net het die reg om enige inhoud wat na Feeste.net opgelaai is, te redigeer, te kopieer, te publiseer en te versprei.

Titels en beskrywings mag geen profane of onvanpaste taal bevat nie. Feeste.net behou die reg voor om  wysigings aan te bring, die konteks te wysig of teksinskrywings wat deur gebruikers gemaak is, te skrap. Opgelaaide teksinskrywings wat vloekwoorde, opmerkings buite die onderwerp, aanstootlike stellings, html-kode of beelde bevat, sal uitgevee word.

Enige beeldmateriaal wat naaktheid, obseniteit, vloek, pornografie, geweld en enigiets wat onsedelik of aanstootlik van aard is, of andersins onvanpaste materiaal/media bevat, sal van die webwerf uitgesluit word. Feeste.net behou die reg voor om na eie goeddunke enige beeldmateriaal/media wat as onvanpas beskou word te verwerp en te diskwalifiseer.

Die ingestuurde beelde/media moet die fotograaf se oorspronklike werk wees. Die gebruiker sertifiseer ook dat die beeldmateriaal wat ingedien is, nie deur kopiereg beskerm is nie, of, indien kopiereg beskerm, dat die oplaaier die kopiereg-eienaar is.

Dit is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die indienende gebruiker om 'n skriftelike vrystelling van enige herkenbare persoon in 'n voorgelegde medialêer te verkry.

Feeste.net behou die reg voor om alle opgelaaide media te gebruik soos dit wil vir vertoon.

Limiete van aanspreeklikheid en vrywarings

Enige persoon wat Feeste.net gebruik, stem uitdruklik in dat die gebruik van Feeste.net op hul eie risiko geskied. Die gebruiker sal verantwoordelik wees vir die beskerming van die vertroulikheid van sy of haar wagwoord(e), indien enige. Nóg Feeste.net, nóg enige van hul werknemers, agente, derdeparty-inhoudverskaffers of lisensiehouers waarborg dat Feeste.net se diens ononderbroke of foutvry sal wees.

Inligting op Feeste.net word verskaf op 'n "soos dit is"-basis sonder enige waarborge. Hierdie vrywaring van aanspreeklikheid is van toepassing op enige skade wat veroorsaak word deur enige mislukking van prestasie, fout, weglating, onderbreking, skrapping, defek, vertraging in werking of oordrag, kommunikasiefout, rekenaarvirus, diefstal of vernietiging of ongemagtigde toegang tot, verandering van of gebruik van rekord, hetsy vir kontrakbreuk, skadelike gedrag, nalatigheid, of onder enige ander oorsaak van aksie. Gebruikers erken spesifiek dat Feeste.net op geen manier aanspreeklik is vir lasterlike, aanstootlike of onwettige optredes van derde partye nie. Feeste.net sal geensins aanspreeklik wees vir enige derdeparty-eise of verliese van enige aard, insluitend, maar nie beperk nie tot, verlore winste, straf- of gevolgskade.

Dit is jou verantwoordelikheid om voorsorgmaatreëls te tref om te verseker dat skakels wat jy kies of sagteware wat jy aflaai vry is van virusse, wurms, Trojaanse perde, defekte, datumbomme, tydbomme en ander items van 'n vernietigende aard.

Datasekuriteit

Ons verskaf die werf en die inhoud aan u "soos is" en "soos beskikbaar". Ons probeer om ons webwerf virusvry en veilig te hou, maar jy gebruik dit op jou eie risiko. Ons waarborg nie dat die webwerf altyd veilig, skadeloos of foutvry sal wees of dat die webwerf altyd sal funkseer sonder onderbrekings, vertraags of storings. Ons is nie verantwoordelik vir die handelinge of inligting van derde partye nie, en u stel ons vry van enige eise en skade, bekend en onbekend, wat ontstaan uit of op enige manier verband hou met ons webwerf.

Persoonlike inligting

Die dienste wat op ons webwerf word aangebied sonder dat ons enige persoonlik identifiseerbare inligting van jou versamel. Jy kan deur Feeste.net se webwerf blaai en baie van ons inhoud anoniem bekyk. (Jy kan byvoorbeeld feeste soek sonder om enige persoonlik identifiseerbare inligting te gee.)

Een van die waardevolste bates van ons besigheid is ons verhouding met jou. Ons sal nie jou inligting gee of verkoop nie.

Feeste.net neem tegniese, kontraktuele, administratiewe en fisiese sekuriteitstappe om alle besoekers se inligting te beskerm. Die standaard sekuriteitsmaatreëls wat ons gebruik, sal afhang van die tipe inligting wat ingesamel word. Wanneer jy kredietkaartinligting verskaf, gebruik ons ​​Secure Socket Layer (SSL)-enkripsie om dit te beskerm. Geen internetwerf is egter 100% veilig nie.

Ons kan nie waarborg dat jou gebruik van ons werwe heeltemal veilig sal wees nie. Ons moedig u aan om versigtig te wees wanneer u die internet gebruik. Daar is 'n paar dinge wat jy kan doen om ook die veiligheid van jou inligting te help beskerm. Gee byvoorbeeld nooit jou wagwoord uit nie, want dit is wat gebruik word om toegang tot al jou rekeninginligting te verkry. Onthou ook om by jou rekening af te meld en jou blaaiervenster toe te maak wanneer jy klaar op die web geblaai het, sodat ander mense wat dieselfde rekenaar gebruik nie toegang tot jou inligting sal hê nie. As jy dink dat 'n ongemagtigde rekening met jou naam geskep is, kontak ons ​​dadelik.